Podziałki A,B,C,D sprowadź do dowolnej wybranego rodzaju.Następnie uporządkuj je od najmniejszej do największej
A) 1cm-50km
B) 1 7500000
C) (nie miałem jak wstawić ale powinna być podziałka liniowa w zakresie 200km 0 200 400 600 800km są oddzielone miedzy siebie 3 kreskami)
D) 1:300000

3

Odpowiedzi

2009-11-14T10:09:38+01:00
1cm-50km = 1 - 5000000
1-7500000
1cm- 100km = 1-10000000
1-300000

1) 1-10000000
2) 1-7500000
3) 1-5000000
4) 1-300000
2009-11-14T10:11:01+01:00
C)
b)
a)
d)

Największa skala jest, gdy cyfry po dwukropku są najmniejsze, a najmniejsza ,gdy cyfry po dwukropku są największe.
2009-11-14T14:47:15+01:00
A) 1cm-50km
B) 1cm-75km
C) 1cm-200km
D) 1cm-3km

1 D
2 A
3 B
4 C