Odpowiedzi

2009-11-14T12:26:21+01:00
A. 24Mg2+ Przyjmuję, że to 24 to liczba masowa, a nie ilość jonów. Jeżeli ilość jonów, to trzeba pomnożyć każdy wynik przez 24

Z układu okresowego: Liczba atomowa =12, a liczba masowa =24
ilość protonów ---- 24
ilość elektronów ----- 12-2=10
ilość neutronów -------- 24 - 12= 12
b. 35Cl-
Z układu okresowego: Liczba atomowa =17, a liczba masowa =35
ilość protonów ---- 17
ilość elektronów ----- 17+1=18
ilość neutronów -------- 35- 17= 18
c. Rb
Z układu okresowego: Liczba atomowa =37, a liczba masowa =85
ilość protonów ---- 37
ilość elektronów ----- 37
ilość neutronów -------- 85- 37= 48
d. S
Z układu okresowego: Liczba atomowa =16, a liczba masowa =32
ilość protonów ---- 16
ilość elektronów ----- 16
ilość neutronów -------- 32-16=16