ZAD.1. a) Rozwiąż logogryf, a następnie wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła:
1) Obszar z którego wody powierzchniowe spływają do określonego morza.
2) Obszar, z którego wody spływają do jednej rzeki.
3) Miejsce naturlanego wypływu wody podziemnej na powierzchnię terenu
4) Miejsce, w którym woda rzeczna swobodnie spada za stromego progu
5) Linia powierzchni terenu, oddzielająca sąsiednie dorzecza lub zlewiska
6) Miejsce, gdzie rzeka wpada do innej rzeki, morza lub jeziora
7) Rzeka wpływająca do morza lub jeziora, nibędąca dopływem innej rzeki
8) Tworzy go rzeka główna ze swoimi dopływami.

b) Określ czy w Polsce występuje forma, której nazwa stanowi rozwiązanie logogryfu. Napisz dlaczego tak jest.

ZAD . 2 .
Port Lulea, leżący w północnej częsci Morza Bałtyckiego, jest zamarzniety prawie przez cztery miesiące w roku, a leżacy na podobnej szerokości geograficznej port w Narwiku ( nad Morzem Norweskim) nigdy nie zamarza. wyjaśnij przyczynę tego zjawiska.

ZAD. 3 .
Wyjaśnij dlaczego największy obszar w Polsce zajmują, gleby brunatne i płowe .

1

Odpowiedzi

2009-11-14T11:19:37+01:00
Planeta 3. :) Mam tą samą ćwiczeniówkę. :)
Zadanie 1.
1. ZLEWISKO
2. DORZECZE
3. ŹRÓDŁO
4. WODOSPAD
5. DZIAŁWODNY
6. UJŚCIE
7. RZEKAODNOGA
8. SYSTEMRZECZNY

Hasło: Lodowiec - jest to wolno płynąca rzeka lądolodu powstałego z przekształcenia pokładów wiecznego śniegu.

Zadanie 2.
Nie wiem czy jest dobrze, ale Ci podam, tak jak ja mam. :)
Wpływa na to ciepły prąd morski i warunki, które nie pozwalają na przepływanie do portu w Narwiku zimnego powietrza. W Lulea jest zimny prąd, dlatego ten port zamarza.

Zadanie 3.
Tego też nie jestem pewna na 100 %.
Ponieważ powstały one na glinach polodowcowych, a w POlsce były aż 3 epoki glacjału.

Myślę, że pomogłam. :*:)
20 4 20