Sporządzono dwa wodne roztwory sodu. pierwszy to siarczan VI sodu drugi to azotan III sodu. Który z wymienionych roztworów nie będzie miał odczynu obojętnego? uzasadnij woja odp. i napisz w formie jonowej skróconej równanie odpowiedniej reakcji chemicznej.

1

Odpowiedzi

2009-11-14T11:58:32+01:00
NaNO2-> Na+ +NO2-
jonowa: Na+ +NO2- + H20-> Na+ +OH- +HNO2-
jonowa skrócona: NO2- +H2O-> HNO2+OH-
ze względu na OH- - hydroliza anionowa - odczyn zasadowy
1 1 1