Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T11:12:37+01:00
C=ε*s/d
gdzie
C - pojemność w F
ε - przenikalność dielektryczna próżni=8,85*10do potęgi -12F/m
s - powierzchnia 1 płytki w m²
d - odległość między płytkami w m
dane
C=314 pF=314*10 do potęgi -12
r=10cm
Obliczam s
s=π*r²=3,14*0,1²=0,0314m²
C=ε*s/d d=ε*s/C
d=8,85*10 do potęgi -12*0,0314/314*10 do poręgi -12=8,85*10 do potęgi -4 m=0,885mm
3 5 3