Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T11:05:43+01:00
1.Zastosowanie satelitów
Zastosowanie satelitów do badania Ziemi, do poszukiwania jej zasobów, coraz bardziej potrzebnych człowiekowi, zwiększa się z każdym dniem. Specjalne satelity pomagają zarówno w poszukiwaniu złóż zasobów tzw. nieodnawialnych (ropa naftowa, rudy metali), jak i w gospodarowaniu zasobami odnawialnymi (woda, plony zbóż), znajdują zastosowanie w planowaniu przestrzennym, kartografii, leśnictwie, oceanografii, a nawet w poszukiwaniu ośrodków trzęsień Ziemi. O ile jednak satelity telekomunikacyjne umożliwiają bezpośrednie, natychmiastowe użytkowanie efektu ich działania (np. rozmowa telefoniczna, transmisja telewizyjna), o tyle w przypadku badania zasobów czy stanu powierzchni Ziemi satelity zbierają dane przejściowe, które po odebraniu na Ziemi podlegają obróbce oraz analizie i dopiero po tych etapach następuje ich wykorzystanie.
Satelity naprowadzają na ślad ropy naftowej, wskazują możliwość jej występowania czy innych minerałów. Na podstawie analizy zdjęć satelitarnych prowadzi się dokładne badania już na Ziemi, które mogą doprowadzić do odkrycia nowych złóż.
Obrazy powierzchni Ziemi oglądane z dużej wysokości dostarczają danych syntetycznych, pozbawionych wielu nieistotnych szczegółów. Widoczna jest budowa geologiczna, widoczne są granice między poszczególnymi rodzajami skał (różne poziomy promieniowania), widoczne są elementy budowy tektonicznej. Na podstawie identyfikacji fałdów, obniżeń, wypiętrzeń, pęknięć i uskoków możliwe jest określenie potencjalnych miejsc występowania różnego rodzaju minerałów. Z poszczególnymi elementami tektonicznymi związane jest występowanie określonych złóż. Ropa naftowa na przykład gromadzi się w najwyższych częściach fałdów, pod przykryciem szczelnych skał (łupki, iły). Ropa naftowa występuje także w miejscach uskoków i przesunięć skał, widocznych na zdjęciach satelitarnych. Ponadto analiza zdjęć satelitarnych wykazuje, że struktura skorupy ziemskiej widoczna jest niejako na samej powierzchni Ziemi, że jej skład i budowa uwidocznia się na powierzchni i wskutek oglądania z dużej wysokości można określić, które oglądane z Ziemi lub z pokładów samolotów jeszcze się nie zatracają, nie znikają. Wszystko prowadzi to do określenia różnych anomalii, a następnie szczegółowych badań już przeważnie naziemnych w rejonach, gdzie te anomalie występują.


2.Technologie kosmiczne w życiu codziennym.
W chwili gdy technologie kosmiczne zyskują na znaczeniu UE proponuje ustanowienie polityki w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.
Coraz więcej Europejczyków korzysta w życiu codziennym z dobrodziejstw technologii związanych z przestrzenią kosmiczną. Łączność, służby ratunkowe, transakcje finansowe i meteorologia to tylko niektóre dziedziny, w których wykorzystuje się technologie zaprojektowane z myślą o badaniu przestrzeni kosmicznej. Aby jak najlepiej wykorzystać dostępne fundusze i połączyć wysiłki podmiotów działających w tym strategicznym sektorze, UE przedstawiła swoją pierwszą politykę w dziedzinie przestrzeni kosmicznej . Strategia, opracowana we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i koncentrująca się na sektorze przemysłowym, podkreśla zalety wykorzystania technologii kosmicznych prowadzące do wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Bardziej skuteczne przepisy i lepiej ukierunkowane wydatki publiczne to dwie metody zagwarantowania konkurencyjności europejskiego przemysłu kosmicznego. Podstawą zaproponowanej przez UE strategii są trzy główne systemy:
- globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa– informacje o zanieczyszczeniach, powodziach, pożarach lasów i trzęsieniach ziemi. Gdyby ta technologia została optymalnie wykorzystana, można by było na przykład przewidzieć, że nadejdzie tsunami i ocalić setki ludzi,
- komunikacja satelitarna– systemy łączące miliony użytkowników na całym świecie dzięki tanim terminalom z dostępem szerokopasmowym do Internetu i z dużą ilością zastosowań,
- nawigacja satelitarna (Galileo) – wykorzystując 30 satelitów i infrastrukturę naziemną, Galileo potrafi dokładnie określić położenie w przestrzeni i w czasie wszelkich obiektów w ruchu. Stosuje się ją między innymi przy lądowaniu samolotów (z dokładnością do 2 m) i do opieki nad osobami niewidomymi.

2 3 2