Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-14T11:04:18+01:00
Procesy denudacyjne:

* najmłodsze, początkowe - tworzy się sieć rzek, przeważa wietrzenie mechaniczne
* młodociane - rozwijają się dopływy większych rzek, liczne osuwiska, główne znaczenie wietrzenie mechaniczne
* dojrzałe - zanikają osuwiska, zaczyna odgrywać rolę spełzywanie, powierzchnia pierwotna obszaru nie istnieje, rzeki mają w miarę wyrównane profile
* starcze - peneplena, szerokie doliny, twardziele, ostańce


2009-11-14T11:08:58+01:00
Wyróżniamy cztery stadia denudacyjne:

1) najmłodsze, początkowe – obejmuje początkowy okres istnienia lądu, często po wypietrzeniu z dna morskiego, czy też po ustąpieniu pokrywy lodowej. W tym etapie kształtuje się system rzeczny obszaru. Rzeki erodują wgłębnie , tworząc wąskie i stromościenne wąwozy i doliny.

2) młodociane – na obszarach źródłowych rzek rozwija się sieć strumieni erodujących wgłębnie . Większe rzeki stopniowo zbliżają się do stadium dojrzałego. Doliny rzeczne rozszerzają się .

3) dojrzałe – krajobraz jest silnie rozcięty przez gęstą siec rzeczną . Pierwotna powierzchnia istniejąca w stadium początkowym już nie istnieje . Rzeki mają profile wyrównane, doliny mają szerokie dna, a stoki dolin mają niewielkie nachylenie. Różnice wysokości staja się coraz mniejsze . Zanikają osuwiska , natomiast wskutek obecności grubej pokrywy zwietrzelinowej rozpoczynają się na wielka skalę procesy spełzywania.

4) starcze - tworzy się peneplena, płyną po niej leniwe rzeki o szerokich terasach zalewowych , rozdzielone bardzo niewyraźnymi działami wodnymi. Gdzieniegdzie ponad jej pow. wznoszą się wzgórza , będące resztkami nie zniszczonych wzniesień . Jeśli są one wynikiem znacznej twardości skał , nazywa się je twardzielami, jeśli są to pozostałości nie w pełni zniszczonego działu wodnego, noszą nazwę ostańców.
2009-11-14T11:23:14+01:00
Http://pl.wikipedia.org/wiki/Denudacja