Zaprojektuj doświadczenie w wyniku którego otrzymasz wodorotlenek glinu, mając dowolne odczynniki chemiczne i sprzęt laboratoryjny. Narysuj schemat doświadczenia i wnioski wraz z równaniem reakcji przedstawionym w formie cząsteczkowej.

Pomóżcie ;]

1

Odpowiedzi

2009-11-14T13:35:54+01:00
Ja bym to zrobił tak:
Narysuj próbówkę, na dnia zaznacz, że jest chlorek glinu. Dorysuj strzałkę i nad nią napisz wzór wodorotlenku sodu. Na tym koniec rysowania.

Rówanie reakcji:
AlCl₃ + 3 NaOH -> Al(OH)₃ (osad) + 3 NaCl

Wnioski: powstały osad to wodorotlenek glinu. Jako produkt uboczny powstał również chlorek sodu.
1 5 1