Przedsiębiorstwo określiło zysk w setkach dolarów zgodnie z formułą π(q₁,q₂)=20q₁+20q₂-5q₁²x q₂,
gdzie;
q₁ - ilość jednostek wyprodukowanych na nocnej zmianie
q₂ - ilośc jednostek wyprodukowanych na zmianie dziennej

Jak należy podzielic produkcję między zmiany aby zmaksymalizować zysk?

1

Odpowiedzi

2009-05-06T16:25:27+02:00
Moge ci to rozwiązać ale czy to są napewno wszystkie dane