Podczas trzydniowego rajdu rowerowego uczniowie przejechali 65km. drugiego dnia dwa razy dłuszą trasę niż pierwszego dnia, a trzeciego o 5 km więcej niż pierwszego dnia.
Ile kilometrów przebyli każdego dnia? Zapisz wszystkie obliczenia z wytlumaczeniem.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T20:05:47+01:00
Dane :
x - droga przebyta 1 dnia
2x - droga przebyta 2 dnia
x + 5 - droga przebyta 3 dnia
65 km - droga przebyta przez 3 dni


Trzeba ułożyć równanie, czyli :
x+2x+x+5=65 redukujemy wyrazy podobne
4x + 5 = 65 /-5 odejmujemy obustronnie 5
4x=60 //:4 dzielimy obustronnie przez 4
x=15
Wyszło, że x wynosi 15. Z danych wiemy że x to droga przebyta 1 dnia.
Obliczamy drogę przebytą 2 dnia :
2x = 2 * 15 = 30km.
Obliczamy drogę przebytą 3 dnia :
x+5 = 15 + 5 = 20km.
2009-11-14T20:08:45+01:00
I+II+III= 65 km
x -I dzień
2x- II dzień
x+5- III dzień
x+2x+x+5=65
4x+5=65/-5
4x=60/:4
x=15 km
2x= 2x 15 km= 30 km
x+5= 15 km+5km= 20 km
odp. I dnia przejechali 15 km, II 30 km, III 20 km.