Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T11:28:30+01:00
Napięcie powierzchniowe jest to zjawisko fizyczne występujące na styku powierzchni cieczy z ciałem stałym, gazowym lub inną cieczą. Polega na powstawaniu dodatkowych sił działających na powierzchnię cieczy.
3 4 3
2009-11-14T11:29:32+01:00
Napięcie powierzchniowe to zjawisko powstawania ,,cienkiej błony" na powierzchni cieczy. Napięcie powierzchniowe jest rezultatem oddziaływań międzycząsteczkowych.Tworzenie się kropli świadczy o istnieniu sił napięcia powierzchniowego. Napięcie powierzchniowe wody można zmiejszyć przez dodanie detergentu.
1 5 1