Odpowiedzi

2009-11-14T12:03:39+01:00
Mimo pierwszych niepowodzeń, Zygmunt III Waza starał się odzyskać tron szwedzki. W tym celu w roku 1600 ogłosił inkorporację do polski szwedzkiej części Inflant, czym doprowadził do wybuchu wojny polsko-szwedzkiej. konflikt ten trwał z przerwami przez ponad pół wieku, a walki toczyły się ze zmiennym szczęściem. w 1605 roku polska husaria pod wodzą Jana Karola Chodkiewicza rozgromiła Szwedów pod Kircholmem w Inflantach.