Zad 1.
Zaznacz na osi liczbowej zbiór liczb spełniających podany warunek i zapisz ten zbiór w postaci przedziału :
a) x > -2
b) x < 2
c) x ≥ -1
d) x ≤-3
e) 1 ≤ x ≤ 2
f) -3 ≤ x < -2
g) -5 < x ≤ 2
h) 7 < x < 9

Zad 2.
Zaznacz na osi liczbowej dany przedział i opisz go za pomocą nierówności.
a) ( - ∞ ; 5 )
b) < 0 ; +∞ )
c) ( -5 ; 4 >
d) < -4 ; 5 )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T12:00:57+01:00
X∈ (-2, +∞)

x∈(-∞,2)

x∈<-1,+∞)

x∈(-∞, -3>

x∈<1,2>

x∈<-3, -2)

x∈(-5, 2>

x∈(7, 9)

2.
a.x<5

b.x≥0

c.-5<x≤4

d.4≤x<5
15 2 15