Odpowiedzi

2009-05-06T18:35:33+02:00
1odezwa „Figi” w sprawie odczytu nauczyciela – niezgoda na zakłamanie historii i szkalowanie Kościoła katolickiego,

2wezwanie dyrektora gimnazjum na pomoc w rozstrzygnięciu sprawy,

3ujawnienie prawdy o niekonsultowaniu się Waleckiego z klasą – samotny głos Marcina Borowicza,

4ukaranie „Figi”, rzucającego nienawistne spojrzenia ku Borowiczowi.


5 Rozpoczynająca patriotyczny ferment recytacja Reduty Ordona przez nowego ucznia, Bernarda Zygiera:

6pojawienie się w klasie siódmej nowego ucznia z Warszawy,

7domysły na temat przyczyn wydalenia Zygiera ze szkoły i ostrożność w relacjach z nadzorowanym i wywyższającym się kolegą,

8rozmowa profesora Sztettera z Zygierem i prośba o recytację jakiegoś polskiego utworu,

9niezwykle patetyczna i wzruszająca chwila deklamacji Reduty Ordona przez Zygiera,

10początek świadomości narodowej wśród uczniów.


11 Spotkania zbuntowanych przeciw rusyfikacji gimnazjalistów „na górce”:

12zorganizowanie osobnego pomieszczenia w Starym Browarze przez Mariana Gontalę,

13tajne spotkania coraz szerszej grupy gimnazjalistów w celu czytania zakazanych lektur literatury polskiej i światowej,

14przemiana Marcina Borowicza pod wpływem głównie lektury Mickiewicza i rozmów o historii Polski z Zygier 15Zemsta Marcina na inspektorze Majewskim:

16napotkanie inspektora Majewskiego, chcącego wyszpiegować kryjówkę patriotów,

17obrzucenie Majewskiego błotem przez Marcina, pragnącego zemścić się za wszystkie lata kłamstw i krzywd doznanych w rosyjskiej szkole,

18ostrzeżenie kolegów o niebezpieczeństwie nakrycia przez Majewskiego i policję,

19daremne poszukiwania kryjówki zbuntowanych przez nauczyciela i władze.


20. Miłość Marcina Borowicza i Anny Stogowskiej („Biruty”) podczas nauki do egzaminu maturalnego:

21pierwsze zauroczenie Marcina,

22milczące spotkania Marcina i Anny w ogrodzie,

23wymowne spojrzenie niedostępnej dotąd Anny w kierunku adoratora i początek wielkich nadziei Marcina,

2009-05-06T18:43:32+02:00
1Przywiezienie małego Marcinka Borowicza do szkoły wiejskiej w Owczarach, pierwsze kroki 2 trudności w nauce i radzeniu sobie w nowej rzeczywistości w domu pana Wiechowskiego 3 Wizytacja dyrektora Jaczmieniewa w Owczarach 4 Starania pani Borowiczowej o pszyjęcie syna do gimnazjum w Klerykowie 5 Pierwsze kroki Marcina w nowej rzeczywistości szkolnej 6 Ostatnie święta spędzone z matką przed jej śmiercią 7 Opuszczenie się Marcina w nauce w klasie drugiej reszty niepamiętam pszepraszam