Odpowiedzi

2009-11-14T12:10:26+01:00
Skutków podbojów Rzymu na terenie basenu Morza Śródziemnego było bardzo wiele. Niektóre z nich cały czas odczuwamy w naszej kulturze europejskiej a niektóre mają wpływ nawet na cały ziemski glob .

Hellenizacja
skutkiem podbojów rzymskich była hellenizacja samego Rzymu, czyli przejmowanie różnych elementów kulturowych z terenów podbitych. Widać to szczególnie na przykładzie religii rzymskiej, która została utworzona przez skopiowanie prawie całej mitologii greckiej, zmieniając tylko imiona i drobne szczegóły. Z Grecji przejęto również styl literatury (Horacy, największy poeta rzymski był synem niewolnika greckiego) czy architektury.

Z innych krajów czerpano również obficie. Z Fenicji przejęto alfabet (w zmienionej formie) i sposób budowania statków. Z Azji Mniejszej pod koniec II wojny punickiej wprowadzono bogini Wielkiej Macierzy, czczonej we Frygii pod imieniem Kybele. "Za jej wcielenie uważany był czarny kamień (meteoryt) przechowywany w mieście Pessinus."1. Przybywało więc wyznawców Mitry – irańskiego boga słońca , egipskiej Izydy czy Ozyrysa .

Drogi
Rzymianie w okresie wielkich podbojów budowali bardzo mocne drogi , aby wojsko mogło się sprawnie poruszać . Budowę zaczynano od usunięcia ziemi . Na twardym podłożu układano kilka warstw kamieni i zaprawy do wysokości około 1,5 m. Nawierzchnie jezdni stanowiły starannie dobrane kamienie , tworząc gładką powierzchnię . Po obu stronach drogi kopano rowy odprowadzające wodę . Wiele z tych dróg dotrwało w dobrym stanie do naszych czasów , a po słynnej drodze z Rzymu do Neapolu (Via Appia) do dziś jeżdżą samochody .

Miasta
Rzymianie w czasie podbojów założyli wiele miast które istnieją do dzisiaj np. Paryż , Londyn , Wiedeń oraz wiele innych .

Gdyby Imperium Rzymskie nie osiągnęło tyle, nie podbiło by tylu państw i ludów, Polska i Europa wyglądała by zupełnie inaczej. Być może nawet Polska by nie powstała. Gdyby nie ogromny wkład Rzymu w kształtowanie kultury europejskiej (i po części całego świata) nasze życie stałoby na o wiele niższym poziomie. Być może nawet nadal bylibyśmy rozwinięci jak plemię Kikuyu z Kenii. Ale to już zupełnie inna historia...


Znaczenie prawa rzymskiego

Prawo rzymskie odegrało kapitalną rolę w tworzeniu współczesnych systemów prawnych, w szczególności na płaszczyźnie prawa cywilnego. Obecnie wszystkie systemy prawne Europy kontynentalnej są mniej lub bardziej oparte na tradycji rzymskiej. Dużą rolę w podtrzymaniu tradycji prawa rzymskiego odegrał Kodeks napoleoński. Także kultura common law oryginalnie bazowała na prawie rzymskim, by później wypracować własną tradycję.

Prawu rzymskiemu zawdzięczamy m.in.:
Odróżnienie własności od posiadania. (Rzymianie własność rozumieli jako prawo do wyłącznego rozporządzania rzeczą wraz z czerpaniem z niej pożytków, natomiast posiadanie jako stan faktyczny, w którym rzecz znajduje sie we władztwie danej osoby. Rozróżnenie to było doskonale widoczne w rei vindicatio czyli powództwie nieposiadającego właściciela przeciw posiadającemu niewłaścicielowi.)
Podział praw na względne i bezwzględne.
Podział odpowiedzialności odszkodowawczej na kontraktową i deliktową. (Dla kontrastu, w starożytnej Grecji naruszenie kontraktu pociągało odpowiedzialność deliktową.)
Wykształcenie podstawowych kontraktów tj. sprzedaż, pożyczka, najem, zlecenie. (Główną zasługą jurysprudencji rzymskiej było tutaj określenie wzajemnych praw i obowiązków stron kontraktu, a także sfery w jakie strony mogą kształtować umowę. Kontrakty te oczywiście istniały przed cywilizacją rzymską, ale brakowało im precyzji i zasadności w określeniu wzajemnej odpowiedzialności stron.jak ci się nie spodoba to trudno sama pisałam :D