Odpowiedzi

2009-11-14T12:09:11+01:00
8%= 0,08
207%= 2,07
300%= 3
13 3/5%= 13,006
1 13/20%= 1,0065
4/9%= 0,00(4)
72%= 0,72
6000%= 60
2 2/25= 208%
3/7= ok. 43%

zamień na promile
3 1/8= 3125 promili
2= 2000 promili
5/6= 833,(3) promili
2009-11-14T12:12:39+01:00
A jakie jest polecenie do tych pierwszych zadań? 8%=0,08=80promili ,,,207%=2,07=2070promili,,,300%=3=3000promili,,,133/5%=26,6%=0,266=266promili,,,113/20%=5,65%=0,0565=56,5promili,,,4/9%=1/225=40/9promila,,,72%=0,72=720promili,,,6000%=60=60000promili,,,22/25=88%=880promili,,,3/7=300/7=30/7promila,,,31/8=3,875=0,03875%=0,003875promila,,,2=200%=2000promili,,,5/6=500/6%=5000/6promila-pozdrawiam
2009-11-14T12:13:10+01:00
8% = 0.08
207% = 2.07
300% = 3
13 3/5% = 0.13
1 13/20% = 0.0165
4 / 9% = 44.4444444
72% = 0.72
6000% = 60
2 2/25=208%
3/7=42,8571429
3 1/8=3125‰
2=2000‰
5/6=833,33333333333‰