Odpowiedzi

2009-11-14T12:36:42+01:00
Podaj przykład liczby wymiernej x, która spełnia warunek:
4< 2/3 - x < 5/13

4< 2/3 - x ∧ 2/3 - x < 5/13
x<-3⅓ ∧ -x< 5/13-2/3
x<-3⅓ ∧ -x<15/39-26/39
x<-3⅓ ∧ -x<-11/39
x<-3⅓ ∧ x>11/39

x∈zbioru pustego
nie ma takiej liczby

Podaj przykład liczby niewymiernej y, która spełnia warunek:
2√2<√2+4y<3√2
2√2<√2+4y ∧ √2+4y <3√2
4y>√2 ∧ 4y <2√2
y>√2/4 ∧ y< 1/2√2

y∈(√2/4;√2/2)

liczby niewymiernej y, która spełnia warunek to √2/3

gdyby zad.1 było takiej treści to
Podaj przykład liczby wymiernej x, która spełnia warunek:
4/13< 2/13 - x < 5/13

4/13< 2/13 - x ∧ 2/13 - x < 5/13
x<-2/13 ∧ x>-3/13

x∈(-3/13;-2/13)
liczby wymiernej x, która spełnia warunek
x=-5/26