Odpowiedzi

2009-11-14T12:26:34+01:00
Sparta była największym państwem greckim. Zajmowała przeszło 8 tysięcy kilometrów kwadratowych. Spartańska państwowość zaczęła się kształtować na przełomie II i I tysiąclecia p.n.e. wraz z przybyciem na teren Lakonii, Dorów, którzy podbili miejscową ludność. Rozciągająca się między górami Tajgetu i Parnonu, licząca mniej więcej 5 tysięcy kilometrów kwadratowych Lakonia stała się zalążkiem przyszłej Sparty. W VIII i VII w. p.n.e. Spartanie opanowali Messenię, podbijając ludność Messenii, obracając mieszkańców w helotów, a w VI w. zajęta została Kytera, wyspa mająca 250 km2. W ten sposób Sparta osiągnęła swój ostateczny kształt terytorialny.

Jak napiszesz w zeszycie to bd cała kartka ;)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T12:38:12+01:00
Życie Spartan podlegało surowym regułom. Obowiązujący w Sparcie wojowniczy tryb życia wymagała podporządkowania władzy państwowej wszystkich dziedzin życia. Państwo decydowało o życiu Spartanina od samych narodzin.
Jeśli komisja państwowa uznała, że nowo narodzone dziecko jest zbyt wątłe lub upośledzone, to - zgodnie z tradycją spartańską - było porzucone w górach.
Chłopców do siódmego roku życia wychowywały matki. W ramach hartowania nawet niemowlęta kąpane były w lodowatej wodzie górskich strumieni.
W wieku siedmiu lat młodzi Spartanie rozpoczynali państwowe wychowanie. Pomiędzy dwunastym a trzydziestym rokiem żyli w koszarach. Uczyli się wówczas walki, posłuszeństwa, odporności na ból i bezwzględności. W przypadku wojny mężczyźni powyżej 20 roku życia stanowili trzon armii.
Spartanie mogli założyć rodzinę dopiero po ukończeniu 30 roku życia. Jeśli jednak zaistniała konieczność, byli mobilizowani do wojska. Skończywszy 30 lat, Spartanie zyskiwali także pewne prawa polityczne. Brali udział w zgromadzeniu ludowym, nie mieli jednak większego wpływu na politykę swojego polis.
Dużą rolę w życiu politycznym Sparty odgrywali starcy. Najznamienitsi z nich zasiadali w Radzie Starszych (geruzji). Mniej zasłużeni mogli piastować urząd w jednej z komisji. Decydowali np. o losie nowo narodzonych Spartan.
2009-11-14T12:39:23+01:00
Początki Sparty ustala się na XII-XI wiek p.n.e., kiedy Dorowie zaczęli się osadzać w Lakonii. Przybyli na tereny Lakedaimonu około 1000 roku p.n.e. W IX wieku p.n.e. łączą się cztery osady (obai), min. Pitana, w dolinie rzeki Eurotas tworząc miasto Spartę. W latach późniejszych dołączona zostaje piąta wioska, Amyklaj. W VIII-VII w. p.n.e. Sparta wyłoniła się jako znacząca potęga militarna. W latach 730-710 p.n.e. Spartanie zajęli sąsiednią krainę Mesenię, a jej ziemie podzielono między Spartan z wyłączeniem grupy tzw. partheniai, czyli urodzonych ze Spartanki i ojca nie-Spartanina. Około roku 706 p.n.e. właśnie partheniai opuścili Spartę i w południowej Italii założyli kolonię (apoikię) – Tarent. Meseńczycy pozostali na swojej ziemi jako uprawiający ją chłopi, oddając Spartanom połowę plonów. W 660 p.n.e.. W roku 550 p.n.e. Spartanie założyli Związek Peloponeski, który obejmował wiele polis w południowej Grecji.

Za twórcę Sparty jako bytu politycznego uważa się prawodawcę Likurga. Nie wiadomo, czy jest on postacią historyczną, bowiem już w czasach starożytnych uchodził za postać niemal mityczną. Żywot Likurga pióra Plutarcha zawiera krótki tekst traktujący o ustroju Sparty. Jest to tak zwana Wielka Rhetra napisana w dialekcie doryckim. Likurg miał jakoby otrzymać owe prawa od wyroczni delfijskiej, co znacznie podnosiło ich prestiż. Prawa Likurga miały zakończyć okres walk i niepokojów w Sparcie (około VIII w. p.n.e.).