Odpowiedzi

2009-11-14T12:39:08+01:00
Fe2s3 -> ( nad strzałką napisz H2O) 2Fe, ładunek +3 ( ładunek piszę się nad pierwiastkiem) + 3S ładunek -2
Al2(SO4)3 -> 2Al ładunek +3 + 3SO4 ładunek -2
H2CO3 -> 2H ładunek +1 + CO3 ładunek -2
H2S -> 2H ładunek +1 + S ładunek -2
Sr(OH)2 -> SR ładunek +2 + 2OH ładunek -1
KOH -> K ładunek +1 OH ładunek -1
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T13:44:38+01:00
Gdy związek nie rozpuszcza się w wodzie to dysocjacja nie zachodzi.
Nad każdą strzałką powinno być H₂O. Dorysujesz sobie.

Fe₂S₃ -> nie zachodzi
Al₂(SO₄)₃ -> 2 Al⁺³ + 3 SO₄⁻³
H₂CO₃ -> 2 H⁺ + CO₃⁻²
H₂S -> 2 H⁺ + S⁻²
Sr(OH)₂ -> nie zachodzi
KOH -> K⁺ + OH⁻
30 1 30