Zadania w Pascalu


Napisz program, który wypisze na ekranie liczby parzyste z przedziału od 1 do 101 w następującym układzie:
liczby grupowane po 20, jedna obok drugiej oddzielone trzema spacjami. Każda grupa pojawia się oddzielona dwoma pustymi wierszami, innym kolorze.

1

Odpowiedzi

2009-11-14T12:43:32+01:00
Program liczby;

uses crt;

var
i: integer;

begin
for i:=1 to 101 do begin
if ((i-2) mod 20 = 0) and (i>20) then begin
writeln; writeln; writeln;
textcolor(random(16));
end;
if i mod 2 = 0 then
write(i, ' ');
end;
readln;
end.

masz tutaj jak cos nie bedzie działac to napisz