Odpowiedzi

2009-11-14T12:53:20+01:00
Japonia jest drugą potęgą gospodarczą, ponieważ produkuje dużo użytecznych i niedrogich rzeczy. Ludzie kupują Japońskie rzezczy pownieważ wiedzą, że japończycy to naród dokładny wręcz pedantyczny ale zarazem jest tanią siłą roboczą. Samochodzy, np marki Toyota są nie drogie ale ta marka jest bardzo dobra. Samochodem z tej marki możemy jeździj kilkadziesiąt lat i nie zapłacimy za niego fortuny.


Pozdrawiam
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T12:53:39+01:00
1) Położeni Japonii wpływa na gospodarke,gdyż są oni odcięci od zachodnich części krajów. Sprawiło to ,że gospodarka jest silnie rozwinięta. Z tego wynika ,że maja oni dużo pieniędzy i mają wygody. Rozwinięta medycyna,rolnictwo,eksport import i wiele innych. Ich głównymi partnerami biznesowymi są USA, Chiny Korea pół i poł. sa to również bogate państwa. Odcięci przez wiele lat od słabszych kraji uniknęli większych srtat wojennych. Od dawna postżgea się Japonię jako mocne mocarstwo.
1 5 1
2009-11-14T19:03:29+01:00
Jeszcze na początku XX wieku Japonia była typowym krajem rolniczym ze słabo rozwiniętym przemysłem. Rolnicy stanowili około 60% ogółu zatrudnionych. Dzis państwo to nalezy do najlepiej rozwiniętych na świecie i jest określane mianem potęgi gospodarczej. Niewątpliwy wpływ na szybki wzrost gospodarczy miała natomiast pomoc finansowai duże inwestycje Amerykanów, którzy okupowali Japonię po II wojnie światowej. Innym ważnym czynnikiem była tradycja pracowitości Japończyków. Naród ten jest znany z ogromnego zaangażowania i doskonałej organizacj pracy. Mieszkańcy Japonii to ogromny kapitał tego państwa, przyczyniający się do jegorozkwitu. Cud gospodarczy, który dokonał się w Japonii, był możliwy również dzieki duzym nakładom na oświatę i badabia naukowe. Efektem tego było wykształecenie wykwalifikowanej kadry pracowniczej i rozwój nowoczesnych technologii. Ze wzgledu na niedostatek surowców mineralnych, dominującą rolę w przemyśle odgrywa przemysł przetwórczy. Nalezy on do najnowocześniejszych na świecie. Wyroby przemysłu przetwórczego maja wysoka jakość, a ich produkcja jest w pełni zautomatyzowana i oparta na najnowszych rozwiązaniach technologicznych. Dzieki temu oszczędza się energię i surowce. W Japonii rozwinął sie przemysł hutniczy, maszynowy, stoczniowy, samochodowy oraz chemiczny. Szczególną role odgrywa przemysł wysokiej technologii, na przykład elektroniczny, optyczny i farmaceutyczny. W państwie tym znajduje się kilkadziesiąt ośrodków przemysłu high-tech. Powstają w nich nowoczesne rozwiązania technologiczne, wykorzystywane we wszystkich działach gospodarki. japonia nalezy do czołowych producentów energii elektrycznej na świecie. W strukturze wytwarzania energii w tym kraju znaczny udział maja elektrownie atomowe(30%). W 2006 roku działało tam aż 55 reaktorów jądrowych, a na nastepne lata planowano uruchomienie kolejnych 13. Znaczną część japońskiego eksportu stanowią wysoko przeworzone produkty przemysłowe. Z kolei w imporcie dużą rolę odgrywaja surowce mineralne. Mechanizm japońskiej gospodarki polega więc na zakupie surowców w słabiej rozwiniętych gospodarczo państwach świata i przetwarzaniu ich na zaawansowane dobra konsumcyjne. Warunki naturalne japonii stwarzaja ograniczone mozliwości rozwoju rolnictwa. Grunty orne zajmuja zaledwie 12% obszaru kraju. Powierzchnia wielu gospodarstw rolnych nie przekracza 1 hektara. Mimo to japońskie rolnictwojest bardzo wydajne i nowoczesne. Charakteryzuje sie wysokim poziomem mechanizacji oraz duzym zużyciem nawozów sztucznych. Ponadto wiele terenów jest sztucznie nawadnianych. dzieki temu uzyskuje się na nich wysokie plony. W Japonii uprawia sie przedewszystkim ryz i pszenicę. Dużą rolę odgrywa także uprawa jęczmienia, herbaty, oraz warzyw i owoców. Hodowla zwierząt ma drugorzedne znaczenie.
1 5 1