Odpowiedzi

2009-11-14T12:54:05+01:00
Patriotyzm to indywidualna i społeczna postawa, oznaczająca przywiązanie i miłość do własnej ojczyzny. Obejmuje on przeszłość, teraźniejszość i przyszłość kraju.

Obecnie w Polsce zmienia się struktura życia społecznego. Nasza Ojczyzna przeżywa rozmaite przeobrażenia, ale patriotyzm ciągle powinien stać na straży godności naszego Narodu, jego kultury i obyczajów, czyli dziedzictwa naszych ojców. Dziś na forum publicznym mało się pisze i mówi o patriotyzmie. W mediach prawie nie ma dyskusji na ten temat. Ludzie, zapytani czy czują się patriotami, zazwyczaj odpowiadają, że tak, i z pewnością nie jest to deklaracja bez pokrycia. Patriotyzm jest jednym z podstawowych obowiązków obywatelskich. Przychodzimy na świat w konkretnej ojczyźnie, pochodzimy z określonego terytorium kulturowego, mamy swój język i tradycję, a nawet specyficzną mentalność. Nie bez wpływu na naszą świadomość indywidualną i narodową jest to, gdzie się wychowujemy, jakie czytamy książki, jakiej słuchamy muzyki, jakie przedstawienia teatralne oglądamy i jakie odwiedzamy muzea czy kto jest dla nas bohaterem narodowym. Zawsze wyrastamy i otrzymujemy (bądź nie) patriotyczne wychowanie na konkretnym podłożu kulturowym.
W Polsce zmieniły się warunki polityczno-społeczne, przestało istnieć zagrożenie granic. Zainteresowania przesunęły się ze "starodawnych dziejów" na czasy obecne. Młodzież jest dumna i cieszy się z dokonań wielkich Polaków, z pozytywnych przemian, które zmierzają do naprawy Rzeczypospolitej. Otwieramy własne serca dla innych, chcemy żyć w zgodzie z innymi ludźmi, widząc w tym wolę Boga, który jest Ojcem wszystkich ludów i narodów. Dzisiaj patriotyzm wyraża się też w solidnej pracy nad sobą i w trosce o dobro wspólne, aby ludzie mogli żyć bezpiecznie i godnie.
Do budzenia patriotyzmu w młodym pokoleniu winny włączyć się różne instytucje i organizacje, środowiska i osoby, rodzina i szkoła oraz Kościół i mass media. Młodych ludzi powinien pociągać dobry przykład osób szczerze zatroskanych o Polskę. Patriotyzm trzeba w narodzie pielęgnować. Wymaga to niemałej troski nas wszystkich i trud ten jest udziałem wielu ludzi, zarówno mieszkających w Polsce, jak i za granicą.4 4 4
2009-11-14T14:24:00+01:00
Aby móc powiedzieć o sobie "jestem prawdziwym patriotą" we współczesnym świecie należy spełniać kilka warunków.
Po pierwsze trzeba być silnie związanym ze swoim państwem, a także dbać o jego honor i dobre mienie.
By być patriotą trzeba być obowiązkowo dobrym obywatelem i założycielem rodziny. Wymagana jest pełna sprawność fizyczna i stabliność psychiczna, by móc pracować dla swego kraju i zarabiać pieniądze na utrzymanie rodziny.
Istotną rzeczą jest również wygląd i postawa. Taka osoba powinna wyglądać schludnie, elkegancko nie zależnie od okazji. Ubiór dokładnie wyprasowany i czysty, włosy świeże i ulożone. Bo jaką chlubę przyniesie oaństwu brudny, nieprzyjemnie pachnący "patriota"?
Jeśli chodzi o postawę taki człowiek powinien na każdym kroku dawać przykład i być wzorem do naśladowania zarówno w kolejce do kina jak na przyjęciu czy weselu. Ważne jest także zaangażowanie w życie społeczno-polityczne kraju. Znać wszystkie wątki polityczne, i ważne osoby takie jak prezydent.
Ponadto wymaganą cechą patrioty jest znajomość swego kraju i wszystkiego co z nim związane czyli m.in. szczegółowa historia kraju, waluta i wszelkie wartości, język narodowy, powszechnie wyznawana wiara oraz tradycje, obyczaje, prawa, obowiązki i przywileje.
Osoba która spełnia wszystkie wymogi jest stuprocentowym patriotą.


Tak ogólnie to miec chyba szacunek do ojczyzny...xD
4 2 4