Spadochroniarz przez 30 sekund leciał z zamkniętym spadochronem ze średnią prędkością 200km/h. na wysokości 1 km nad ziemią otworzył spadochron i leciał dalej ze średnią prędkością 20km/h. Jaka była średnia prędkość całego lotu spadochroniarza?

2

Odpowiedzi

2013-07-05T08:47:03+02:00

Szybkosc srednia jest to iloraz  drogi s przebytej w czasie t.

 

200km/h ≈55,5 m/s

20 km/h=5,5 m/s

s≈55,5*30+1000=2665 m

v≈2665m : 210 s≈12,7 m/s≈45,7 km/h

 

II sposob

Ruch odbywal sie w ciagu 210 s, tj. 1*30s+6*30s (1 km pokonal w czasie 1/20 h=3min=180s)

Dodam te predkosci w siedmiu jednakowych odstepach czasu i policze srednia:

v=(200+6*20):7≈45,7 km/h

Odp. Srednia predkosc calego lotu spadochroniarza wynosila ok. 45,7 km/h.

2013-07-05T10:03:31+02:00

s₂ = 1 km = 1000 m

t₁ = 30 s

v₁ = 200 km/h = 200·1000m/3600s = 55,56 m/s

v₂ = 20 km/h = 5,56 m/s

vśr = ?

 

vśr = s/t

s = s₁ + s₂

     s₁ = v₁·t₁ = 55,56·30 = 1 666,8 m

s = (1000 + 1666,8) m = 2666,8 m

t = t₁ + t₂

     t₂ = s₂/v₂ = 1000m/5,56m/s = 179,86 s

t = 30s + 179,86s = 209,86 s

vśr = 2666,8m/209,86s

vśr = 12,7 m/s

vsr = 12,7 · 0,001km/(3600)h = 45,72 km/h

vśr = 45,72 km/h

-----------------------