Zad.1 : oblicz wysokość drzewa, którego cień ma dł.16 metrów a kąt padania promieni słonecznych to 60 stopni.
zad.2 : stosując wzory skróconego mnożenia wkonaj potęgowanie a) ( x+3)²
b) (2x+7)² c) (4-x)² d( (2√2-x)² e) (x-3)(x+3) f) (3x-5)(3x+5)
zad.3 : oblicz 6sin30°+4cos60°-3tg30°

2

Odpowiedzi

2009-11-14T13:15:56+01:00
ZAD 1.
z zależności trójkąta prostokątnego:
a=16m
h drzewa=a√3 ---> h=16√3
odp. Wysokośc drzewa to 16√3 m


ZAD 2.
a)( x+3)² =x²+2*x*3+3²=x²+6x+9
b)(2x+7)²=(2x)²+2*2x*7+7²=4x²+28x+49
c) (4-x)²=(-x)²+2*-x*4+4²=x²-8x+16
d( (2√2-x)²=(-x)²+2*2√2*-x+(2√2)²=x²-4√2x+8
e) (x-3)(x+3)=x²-3²=x²-9
f) (3x-5)(3x+5)=(3x)²-5²=9x²+25

ZAD 3
sin30°=½
cos60°=½
tg30°=√3/3
6sin30°+4cos60°-3tg30°= 6*½ + 4*½ -3*√3/3= 3+2-√3=5-√3
2009-11-14T13:42:39+01:00
Zad1
tg 60stopni=√3
/kreska ułamkowa

tg60stopni=x/16m
√3=x/16m \×16m
16√3m=x
Odp: wysokość tego drzewa to 16√3m.