Trzeba mi szybko przetłumaczyć te punkty.

1. Den zu programmierender Schlüssel in das Zündschloß stecken.
2. Den Schlüssel in Kontaktstellung drehen und so höchstens 5 Sekunden lang halten.
3. Den Schlüssel abziehen zum Programmieren stehen nun 20 Sekunden zur Verfügung.
4. Die Schließtaste 2 drücken und dabei gleichzeitig die Öffnungstaste 1 drücken. Die Schließtaste 2 loslassen. Jetzt blinkt die Kontrolleuchte im Schlüssel fünfmal auf. Hat das in den Empfänger eingebaute Elektronikmodul die Programmierung das Schlüssels akzeptiert, betätigt es das Zentraverriegelungssystem. Gleichzeitig schalten sich die Blinklichter ein.
5. Nun stehenweitere 20 Sekunden zur Verfügung, um den anderen Schlüssel wie oben beschrieben am Empfänger zu programmieren. Akzeptiert das Modul die Programmierund, so betätigt es auch jetzt wieder die Zentralverriegelund. Der Programmierrungsvorgang ist hiermit beendet, wenn nur zwei Schlüssel programmiert werden. Jedoch muß dies dem Empfänger durch ein mehr als 5 Sekunden dauerndes Halten des Schlüssels in Kontaktstelung oder eine Wartepause von mehrals 20 Sekunden mitgeteilt werden. Für die Programmierung eins dritten oder vierten Schlüssels ist ebenso zu verfahren.

Z góry dzięki za przetłumaczenie.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T13:03:05+01:00
1.Kluczowych, które mają być zaprogramowane do zapłonu zamek się zaciął.
2.Przekręcić kluczyk w pozycji styku i tym samym zachować więcej niż 5 sekund.
3. Usuń klucz do programowania są już dostępne do 20 sekund.
4. 2 Naciśnij przycisk zamykania i otwierania naciśnij w tym samym czasie, wciśnij 1. 2 zamknięcia wydania. Teraz miga lampka kontrolna na klucz pięć razy. Działa odbiorcy akceptuje, wbudowany moduł elektroniczny klucz do programu, to Zentraverriegelungssystem. W tym samym czasie z kolei na światło migające.
5. Teraz 20 sekund stehenweitere dostępne w programie innych kluczy w sposób opisany powyżej w odbiorniku. Akceptowane Programmierund modułu, a następnie naciśnięciu go ponownie teraz, Zentralverriegelund. Programmierrungsvorgang zostaje zakończona, gdy tylko dwa klucze są zaprogramowane. Jednak musi to być odbiorcą przez ponad 5 sekund, trwały przytrzymaj klawisz w punktach kontaktowych lub Wartepause z mehrals 20 sekund są wskazane. Do programowania jedna trzecia lub czwarta jest klucz do tego samego.
2 5 2
2009-11-14T13:06:42+01:00
1 Wetkną ten za programujący klucz do tego zamek zapłonowy.
2 Kręcą klucz w stanowisku kontaktu i tak najwyżej 5 sekund zatrzymuje długo
3 Klucz ściągną do programowania stoją teraz 20 sekund do dyspozycji.
4 Nacisną i nacisną przy tym równocześnie klawisz otworu 1 klawisz zamykający 2. Wypuszczą klawisz zamykający 2. Lampka kontrolna lśni na teraz w kluczu pięć razy. Jeśli to przyjęło do odbiorcy wbudowany moduł elektroniki programowanie to klucza, to uruchamia Zentraverriegelungssystem. Światła lśniące wtrącają się równocześnie.
5 Jak u góry teraz dalszą stanie 20 sekund do dyspozycji, aby inny klucz programować na odbiorcy opisać. Moduł przyjmuje Programmierund, to uruchamia tak także teraz znowu Zentralverriegelund. Programmierrungsvorgang jest niniejszym ukończony, kiedy tylko dwa klucze programowane są. Jednak to musi odbiorcy przez jakieś więcej niż 5 sekund zawiadamiane jest trwającym trzymaniem klucza do Kontaktstelung lub przerwy stanowiska od mehrals 20 sekund. Dla programowania jednego trzeci lub jest czwartym kluczem do postąpienia tak samo.
1 5 1
2009-11-14T13:18:35+01:00
1. Zakończone programowanie, klucz tkwi w stacyjki.
2. Klucz jest w stanie obracać i posiadać więcej niż 5 centymetrów długości.
3. Usuwanie klucza trwa teraz 20 sekund .
4. 2, naciśnij przycisk zamykania, po czym naciśnij jednocześnie otwarcie się, naciśnij klawisz 1. 2 zamknięcia wydania. Teraz miga lampka kontrolna. Jeśli moduł elektroniczny wbudowany odbiornik akceptuje klucz programowania i jest wciśnięty, Podczas przełączania na światła migające.
5. Teraz 20 sekund dostępne w programie innych kluczy w sposób opisany powyżej w odbiorniku. Przyjęcie przez moduł , a następnie naciśnięciu go ponownie teraz, i po chwili zostaje zakończona, gdy tylko dwa klucze są zaprogramowane. Jednakże, musi odstąpić dla odbiornika przez ponad 5 sekund, klawisz trwały przytrzymaj przez punkt kontaktowy w 20 sekund . Programowania klucza trzeciego lub czwartego są takie same procedury.