Zadanie 6
Wykonaj obliczenia:
1. Ile g substancji rozpuszczonej znajduje się w 320 g nasyconego roztworu, jeżeli rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 80 g.

2. Ile g wody zawiera 0,5 kg nasyconego roztworu, jeżeli rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 105 g.

Zadanie 7:
Wykonaj obliczenia:

1. Oblicz stężenie procentowe roztworu jodu otrzymanego przez rozpuszczenie 8g jodu w 2000 cm3 alkoholu etylowego o gęstości = 0,79g/cm3.

2. Ile g 15% roztworu soli można otrzymać mając 150g soli?

3. Po odparowaniu 30g roztworu otrzymano 4g soli. Jakie było stężenie procentowe roztworu?

4. Podczas niektórych chorób wprowadza się do krwi 0,85% roztwór soli kuchennej, zwany roztworem fizjologicznym. Oblicz:
a/ ile wody i soli należy wziąć w celu otrzymania 5 kg roztworu fizjologicznego.
b/ ile g soli wprowadza się do organizmu przy wstrzyknięciu 40g roztworu
fizjologicznego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T13:14:50+01:00
Zad.6
1)80g substancji rozpuszcza się w 100g wody czyli mamy:
80g substancji znajduje się w 180g roztworu nasyconego
xg substancji znajduje się w 320g r-ry nasycuonego
x=320g*80g/180g = 142,2g
2)to samo:
100g wody w (105+100=205g) nasyconego r-ru
wiec x w 500g
x=500g*100g/205g=243,9g wody
Zad. 7
1) mr=d*V = 2000*0,79 = 1580g
ms = 8g
Cp=ms/mr*100%=8/1580 * 100% = 0,51%
2)150g - 15%
x - 100%
x=100%*150g/15% = 1000g
3)ms = 4g
mr = 30g
Cp=ms/mr*100% = 4/30 * 100% = 13,33%
4)
a)
mr = 5000g
Cp = 0,85% = ms/mr*100% -> ms=Cp*mr/100%
ms = 0,85%*5000g/100% = 42,5g
mr = mw + ms
mw = 5000g - 42,5g = 4957,5g
b)
ms=0,85%*40g/100% = 0,34 g
2 5 2