Odpowiedzi

2009-11-14T13:43:46+01:00
Funkcja f(x) = a/x przesuwanie wykresu funkcji
zaczne od takiej
f(x) = a/(x - b)
jeśli b>0 to przesuwamy w prawo o b jednostek
f(x) = a/(x - b)
jeśli b<0 to przesuwamy w lewo o b jednostek
f(x) = a/(x + b)
jeśli b>0 to przesuwamy w lewoo b jednostek
f(x) = a/(x + b)
jeśli b<0 to przesuwamy w prawo o b jednostek
a gdy b=0 to pozostaje w miejscu


Funkcja f(x) = a/x przesuwanie wykresu funkcji
zaczne od takiej
f(x) = a/x +b
jeśli b>0 to przesuwamy w górę o b jednostek
f(x) = a/x +b
jeśli b<0 to przesuwamy w dół o b jednostek
f(x) = a/x - b
jeśli b>0 to przesuwamy w dół o b jednostek
f(x) = a/x -b
jeśli b<0 to przesuwamy w górę o b jednostek
a gdy b=0 to pozostaje w miejscu