Słowa podane w kolumnach połącz w pary.?
a slice of
a cup of
a tin of
a carton of
a piece of
a bottle of
a box of
a glass of
a jar of
a can of
a bowl of

Z tym trzeba połączyć

cheese
tea
chocolates
baked beans
water
jam
tuna
coke
hot chocotate
cake
soup
wine
yoghurt
bread

Prosze odpiszcie .. :D

3

Odpowiedzi

2009-11-14T13:24:12+01:00
A slice of - bread
a cup of - hot chocotate
a tin of - water
a carton of - chocolates
a piece of - cheese
a bottle of - wine
a box of - tea
a glass of -
a jar of - baked beans
a can of - tuna
a bowl of -


2009-11-14T13:28:34+01:00
A slice of bread
a cup of tea
a tin of tuna
a carton of chocolates
a piece of cheese
a bottle of water
a box of yoghurt
a glass of wine
a jar of jam
a can of baked beans
a bowl of soup

2009-11-14T13:33:26+01:00
A slice of bread
a cup of tea
a tin of tuna
a carton of chocolates
a piece of cheese
a bottle of water
a box of yoghurt
a glass of wine
a jar of jam
a can of baked beans
a bowl of soup