Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Zastosowanie:
- palniki
- butle gazowe
- produkcja kwasów (kwas azotowy (V))
- maski tlenowe
- tlen z powietrza do procesorów przemysłowych

Znaczenie:
Bez tlenu ludzie jak i zwierzęta nie żyliby.... Dzięki tlenowi mamy wodę również bez tlenu nie byłoby ognia. Z udziałem tlenu zachodzi spalanie tlenowe.
Tlen wchodzi w skład wielu związków chemicznych o dużym znaczeniu przemysłowym: tlenków (w szczególności wody oraz dwutlenku węgla), nadtlenków (w szczególności nadtlenku wodoru), kwasów tlenowych, zasad. Jest też składnikiem większości związków organicznych o znaczeniu biologicznym np.: białka, tłuszcze.
183 4 183
Zastosowania: w palnikach acetylowo- tlenowych, hutnictwo, przemysł chemiczny i rakietowy, aparaty tlenowe, inkubatory,
znaczenie: bez tlenu nie byłoby życia na ziemi
192 4 192