Zadanie 1
Czy 5g tlenu wystarczy do utlenienia 6g siarki do SO2?

Zadanie 2
Ile gram siarki przereaguje z 20g żelaza tworząc czysty FeS?

Zadanie 3
Ile g pary wodnej powstanie podczas redukcji 4g tlenku miedzi (II) wodorem?

Zadanie 4
Ile dm3 tlenu (warunki normalne) otrzymasz z rozkładu 432g tlenku rtęci (II)?

Zadanie 5
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmie 11g CO2?

Zadanie 6
Jaką objętość w warunkach normalnych zajmuje
0,5 mola CO
0,2 mola wodoru cząsteczkowego

Zadanie 7
Oblicz masę 2 dm3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych.

Zadanie 8
Oblicz, jaką liczbę moli stanowi 67,2 dm3 wodoru odmierzonego w warunkach
normalnych.

Zadanie 9
Czy taka sama liczba cząsteczek znajduje się w 1g wodoru co w 1 g tlenu (w warunkach normalnych)?

Zadanie 10
W jakiej objętości tlenu znajduje się tyle samo cząsteczek co w 1 cm3 wodoru? (w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury)

1

Odpowiedzi

2009-11-14T13:36:41+01:00
1)
S + O2 - >SO2
32g siarki reaguje z 32 g tlenu
czyli 6 g siarki reaguje z 6 tlenu
wniosek: 5 gl tlenu nie wystarczy do utlenienia siarki

2)Fe + S ->FeS
56g zelaza reaguje z 32g siarki
x g zelaza przereaguje z 20g siarki
x=20g*56g/32g=35 g

3)2HgO - > 2Hg + O2
432g (2 mole) daja nam 1 mol tlenu
1 mol tlenu zajmuje objetosc 1*22,4= 22,4dm3

4)CuO + H2 -> H2O + Cu
redukujac 80g tlenku uzyskujemy 18g pary wodnej
redukujac 4 g tlenku uzyskujemy x pary wodnej
x=4g*18g/80g=0,9g pary wodnej

5)11g to pol 1/4 mola wiec zajumje 1/4*22,4 = 5,6dm3

6)
a)0,5*22,4 = 11,2dm3
b)0,2*22,4 = 4,48dm3

7)
liczba moli tlenu: 2/22,4 = 0,09 mola
masa molowa tlenu: 32 g/mol
masa tlenu: 0,09*32=2,88g

8)67,2dm3/22,4dm3 = 3 mole

9)w 1 g wodoru:
1 g to pol mola wodory czli zajmuje objetosc 11,2dm3
w 1 g tlenu
1 g tlenu to 1/32 mola wodoru czyli zajmuje objetosc 0,7dm3

10) w 1cm3 wodoru znajduje sie tyle samo czasteczek co w 1cm3 tlenu
3 5 3