1)Nakład szkolnej gazetki zwiększono trzykrotnie. O ile procent zwiększono naklad gazetki?

2)We wrześniu lodziarnia sprzedała 10 razy mniej lodów niż w sierpniu. O ile procent zmalała sprzedaż lodów we wrześniu w porównaniu z sierpniem?

3)Tomek w grudniu wysłał 150% więcej sms-ów niż w listopadzie. Ile razy więcej sms-ów wysłał w grudniu?

4)W repertuarze pewnego kina filmów polskich jest 40% mniej niż filmów zagranicznych. Jaki procent wszystkich filmów w repertuarza tego kina stanowią filmy polskie?

5)Jaki procent wszystkich liczb dwucyfrowych stanowią liczby dwucyfrowe mniejsze niż 50?

6)W Warszawie mieszka 2,25mln ludzi, a w całej Polsce 38,1mln. W Japonii mieszka 126,5 mln ludzi, z czego w Tokio 8,3mln.Jaki procent Japończyków mieszka w stolicy? Jaki procent Polaków mieszka w stolicy?

.....pilne..........tylko z obliczeniami i piszcie co liczycie.......wszystkie zadania jak nie to nie ma35 punktów..................pliska

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T14:42:37+01:00
1 Zwiększono o 300 % bo np. 100 (liczba przykładowa ) x 300%( ponieważ sprzedaż zwiększyła się trzykrotnie ) = 300

2.Zmalała o 90 % ponieważ np . 900 ( liczba lodów sprzedanych w sierpniu przykładowa ) : 10 ( liczba ile razy mniej sprzedano lodów ) = 90 ( ilość lodów sprzedanych we wrześniu ) a to jest potwierdzenie 900 ( wiadomo co ) - 90 % ( mój wynik ) = 90 (liczba lodów sprzedanych we wrześniu )

3.Wysłał o 2,5 raza więcej SMS w grudniu niż w listopadzie bo
np. 100 ( liczba przykładowa wysłanych SMS ) + 150% ( ta cyfra była w zadaniu ) = 250 ( wynik ) bo 100 x 2,5 ( mój wynik ) = 250

4.Odpowiem na przykładzie . 50 ( liczba filmów zagranicznych ) - 40 % ( o tyle mniej jest filmów polskich ) = 30 ( tyle jest filmów polskich ) 50 + 30 =80 ( tego chyba już nie muszę tłumaczyć ) 80 ( wszystkie filmy ) x 30 % ( od liczby filmów polskich ) = 24 ( % filmów polskich w repertuarze )

5.Liczb 2cyfrowych mniejszych od 50 jest 43 a wszystkich 98 . Tak więc 98 x 43 + 42,14 . To jest wynik chyba tego nie muszę tłumaczyć

6Odpowiedź odnośna Japonii to 6,5 % bo 8,3 mln (liczba ludności Tokio ) : 126,5 (liczba mieszkańców Japonii ) = 0,065... Czyli jak to wziąść do procent to wychodzi 6,5 %
Odp . Związana z Polską to 5,9 % bo 2,25 : 38,1 = 0,059 Czyli jak zamienić na procenty to wyjdzie 5,9 %

Myślę że za tak treściwą odpowiedź dostanę miano najlepszej Odpowiedźi
35 2 35
2009-11-14T17:45:30+01:00
1)100%*3 = 300%

2)100%:10 = 10%

3)150-100=50%
50% = 1/2, czyli 2 razy więcej

4)100%-40%=60%
60%:2=30% - filmy poskie
30%+40%=70% - filmy zagraniczne
Odp>; fimy polskie stanowią 30% wszystkich filmów
114 4 114