Odpowiedzi

2009-11-14T13:44:17+01:00
Zad. 1 dla jakiego agrumentu x funkacja osiaga wartosc 5
a)y = x-2
5 = x - 2 dla x = 3
b)y=5x+10
5 = 5x + 10 dla x = -1
c)0,2x-1
5 = 0,2x- 1
0,2x = 6
x = 30
d) y=1/3x-2/3
5 = 1/3x - 2/3
1/3x = 5 + 2/3
x = 17/3 = 5 2/3

zad.2 znajdz miejsce zerowe funkcji
a)y=7x+14
0 = 7x + 14
7x = -14
x₀ = -2

b)y=1/2x+5
0 = 1/2x +5
1/2x = -5
x₀ = -10

c)y=-0,3x+15
0 = -0,3x + 15
0,3x = 15
x₀ = 50

d)y=-2x-6
0= -2x - 6
2x = - 6
x₀ = -3

e)y=1/5x-2
0 = 1/5x - 2
1/5x = 2
x₀ = 10
f)y=3x-3.3
0 = 3x - 3,3
3x = 3,3
x₀ = 1,1
2009-11-14T14:14:40+01:00
Zad 1
a x=3
b x=-1
c x=30
d x=6
zad 2
a x=-2
b x=-10
c x=50
d x=-3
e x=10
f x=2