Odpowiedzi

2009-11-14T13:52:20+01:00
Kasacja- nadzwyczajny środek zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie. Rozpoznaje ją Sąd Najwyższy. W postępowaniu cywilnym jej odpowiednikiem jest skarga kasacyjna, która przysługuje wyłącznie od niektórych orzeczeń ostatecznych.
20 4 20
2009-11-14T13:52:11+01:00
Np kasacja auta ktore po wypadku nie nadaje sie do dalszego uzytkowania . poprostu zniszczenie , redukowanie.
13 2 13
2009-11-14T14:11:49+01:00
To środek, którym można zaskarżyć niektóre orzeczenia sądów.
Występuje zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym.

W potępowaniu karnym kasacja jest nadzwyczjnym środkiem zaskarżenia, tzn.
przysługuje od orzeczeń już prawomocnych. Są dwa rodzaje kasacji: kasacja zwyczajna
i kasacja nadzwyczajna.

Kasacja zwyczajna
- przysługuje stronom / prawie zawsze/ od wyroku sądu odwoławczego, który zakończył postępowanie w sprawie. Można ją wnieść zarówno na korzyść jak i na niekorzyść oskarżonego. Na korzyść może to zrobić tylko sam oskarżony, a na niekorzyść- oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, powód cywilny.

W postępowaniu cywilnym kasacja przysługuje stronom od wyroków i postanowień wydanych przez sąd drugiej instancji w przedmiocie odrzucenie pozwu albo umorzenie postępowania kończących postępowanie w sprawie. Kasacja cywilna uruchamia trzecią instancję- Sąd Najwyższy.

Plosee bardzo...;-)
6 4 6