1) informacje o dolinie Rospudy.
2)jedno z najstarszych drzew, uznane za pomnik przyrody, według jednej z legend skrywające w sobie skarby ukryte przez Jana III Sobieskiego i Marysieńkę to...(nazwa drzewa)
3)najstarsza polska organizacja niosąca pomoc humanitarną to ...(nazwa)

1

Odpowiedzi

2009-11-14T14:17:12+01:00
1 ) DOLINA ROSPUDY:- jest jednym z najpiękniejszych miejsc północnej Suwalszczyzny.
Osiemdziesięciokilometrowa Rospuda przepływa przez dziewięć jezior.
W górnym i środkowym biegu płynie wąską doliną, na niektórych odcinkach nurt jest tak wartki jak w górskich strumieniach. Południowy odcinek Rospudy to rozległa, zabagniona niecka torfowiskowa, najcenniejszy obszar przyrodniczy tych terenów.

3) Polski Czerwony Krzyż - najstarsza polska organizacja