Zadanie1
W trojkącie miara kata wewnęcznego stanowi jedną trzecią miary kata pełnego. Jeden z pozostalych katów jest dwa razy mniejszy od drugiego. Oblicz miary kątów tego trojkąta.

Zadanie2
Miara każedego kolejnego kąta wewnęcznego trójkata jest o 30° większa od miary poprzedniego. Jaki jesst ten trójkąt?


Proszę o rozwiazanie tych dwóch zadan:))

1

Odpowiedzi

2009-11-14T14:22:01+01:00
Zadanie1
W trojkącie miara kata wewnęcznego stanowi jedną trzecią miary kata pełnego. Jeden z pozostalych katów jest dwa razy mniejszy od drugiego. Oblicz miary kątów tego trojkąta.

α=1/3*360°=120°
β=1/2γ
β+γ=60°
1/2γ+γ=60°
3/2γ=60°
γ=60° *2/3=40°
β=20°

Zadanie2
Miara każedego kolejnego kąta wewnęcznego trójkata jest o 30° większa od miary poprzedniego. Jaki jesst ten trójkąt?
β=α+30°
γ=β+30°=α+60°
α+(α+30°)+(α+60°)=180°
3α=90°
α=30°
β=60°
γ=90°