1. Wyraź w minutach:
1 godzina i 25 minut ...... 3kwadranse.......
2 godziny i 10 minut....... 2 godziny i 3 kwadranse......
5 godzin i 10 minut..... 120 sekund........
1 godzina i kwadrans.............. 300 sekund.........

2.Zapisz słowami liczby:
1546..........
2000950..........

3.POdane liczby zapisz w systemie dzięsiątkowym:
MDIV................
CDXXII..............
CCCXL..............
CMXVIII.............
4.Podane liczby zapisz w systemie rzymskim:
86........
91.....
1410.......
2001..........
5. Wpisz odpowiednie liczby:
a) 3 dag=.......g
.......dag=800g
b)15kg=....dag
...kg=4200dag
c) 6kg=...g
...kg=15000g
d) 25t=...kg
...t= 800000kg
Wpisz odpowiednie liczby:
a) 9 cm= ...mm, 11m=...cm, 6km=...m
b) 250mm=...cm, 200cm=...m, 50000m=...km

3

Odpowiedzi

2009-11-14T14:18:03+01:00
1.
a 85m 45 m
B 130 min 165min
c 310 min 2 minuty
75 min 5 min
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T14:19:44+01:00
Zad1
85 minut
45 minut
130 minut
165 minut
310 minut
2 minuty
105 minut
5 minut

zad2
1546- tysiąc pięćset czterdzieści sześć
2000950- dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt12 4 12
2009-11-14T14:35:50+01:00
1)
1.85 min , 45min
2.130min ,165min
3.310 min ,2min
4.105min ,5 min

2)tysiąc pięćset czterdzieści sześć
dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt

5)
a)30g
80dag
b)1500dag
45kg
c)6000g
15kg
d)25000kg
800t

6)90mm , 1100cm , 6000m
2,5cm , 2m , 50km
7 4 7