Odpowiedzi

2009-11-14T14:28:55+01:00
Na terenie naszego kraju gleby są bardzo zróżnicowane przestrzennie. Aż ok. 80% powierzchni Polski to gleby strefowe, o których powstaniu decyduje klimat oraz szata roślinna- bielicowe, brunatne i płowe oraz czarnoziemy. Pozostałą część zajmują gleby śródstrefowe, o których rozwoju decyduje przede wszystkim rodzaj skały macierzystej i warunki wodne- czarne ziemie, mody rzeczne, rędziny, gleby górskie.
1 5 1
2009-11-14T14:48:04+01:00
2009-11-14T15:01:50+01:00
Iły,rędziny,brunatne, czarnoziemy,lessy,mady rzeczne,bielicowe,płowe,górskie bagienne