Odpowiedzi

2009-11-14T14:47:37+01:00
KOMENSALIZM-jest najbardziej pierwotnym typem oddziaływania protekcyjnego. Typ zależności o charakterze symbiozy między dwoma lub więcej gatunkami, przy czym jeden z gatunków czerpie z tej zależności wyraźne korzyści, nie szkodząc pozostałym.Innym przykładem komensalizmu może być odżywianie się owadów żyjących w ptasich gniazdach resztkami pokarmu gospodarzy lub znalezionymi w gnieździe piórami. Komensalizm jest więc współżyciem korzystnym dla jednego z partnerów, dla drugiego obojętnym.

PROTOKOOPERACJA-oddziaływanie międzygatunkowe w przyrodzie, polegające na współpracy dwóch populacji odnoszących wzajemne korzyści, lecz mogących żyć także samodzielnie. Protokooperacja jest rodzajem symbiozy przygodnej .

SYMBIOZA-zjawisko ścisłego współżycia przynajmniej dwóch gatunków, które przynosi korzyść każdej ze stron(mutualizm) lub jednej,a drugiej nie zaszkodzi(komensalizm).
2009-11-14T16:56:14+01:00
Komensalizm zależność miedzy 2 lub więcej gatunkami przy czy 1 czerpie korzyści nie szkodząc innemu...
Rekin i podnawka
Protokooperacja- polega na współpracy 2 gatonków populacja odnoszcza wzajemne korzyści- ukwiał-rak pustelnik