Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T14:33:49+01:00
Znajdź równanie prostej przechodzącej przez punkt (2,1), która jest:
y=ax+b
1=a(2)+b
a) równoległa do prostej 5x+3y-4=0
3y=-5x+4
y=-5/3x+4/3
a=-5/3
1=-5/3*2+b
b=1+5/3=2⅔
y=-5/3+2⅔

b)prostopadła do prostej 2x-3y+1=0
-3y=-2x-1
y=2/3x+1/3
a=-3/2
1=-3/2*(2)+b
b=1+3=4
y=-3/2x+4
2009-11-14T14:43:32+01:00
A)a1=a2
5x+3y-4=0
3y=-5x+4/3
y=-5/3x+4/3
zatem a=-5/3
y=ax+b
1=-5/3×2+b
1=-10/3+b
b=13/3
zatem y=-5/3x+13/3

b) a1×a2=-1
a1=2/3
zatem 2/3×a2=-1
a2=-1,5

1=-1,5×2+b
1=3+b
b=-2
y=-1,5x-2