Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T15:37:08+01:00
A) Tlenki kwasowe: SO₂, CO₂, N₂O₅, P₄O₁₀

SO₂ + H₂O -> H₂SO₃
CO₂ + H₂O -> H₂CO₃
N₂O₅ + H₂O -> 2 HNO₃
P₄O₁₀ + 6 H₂O -> 4 H₃PO₄

b)
H₂SO3 -> 2 H⁺ + SO₃⁻²
H₂CO3 -> 2 H⁺ + CO₃⁻²
HNO₃ -> H⁺ + NO₃-
H₃PO₄ -> 3 H⁺ + PO₄⁻³

W punkcie b) nad strzałkami dorysuj sobie H₂O.
13 4 13