Z nieruchomej łódki o masie 100 kg wyskoczył na brzeg chłopiec o masie 50 kg z szybkością 2m/s.
-Jaki był pęd początkowy układu:nieruchoma łódka i stojący w niej chłopiec?
-Jaki był pęd układu po wyskoczeniu chłopca z łódki?Czy zmienił się pęd chłopca i łódki?
-Jaka zasadę należy tu zastosować?Uzasadnij odpowiedz.
-Jaki pęd uzyskał chłopiec,a jaki łódka?
-Jaką szybkość uzyskała łódka?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-15T01:52:04+01:00
Dane:
mc=50kg
mł=100kg
vc=2m/s
p=m*v - wzór na pęd

Jaki był pęd początkowy układu:nieruchoma łódka i stojący w niej chłopiec?
Pęd układu był zerowy.

-Jaki był pęd układu po wyskoczeniu chłopca z łódki?Czy zmienił się pęd chłopca i łódki?
Po wyskoczeniu chłopca z łódki zmienił się pęd chłopca i łódki, natomiast pęd układu pozostał dalej zerowy, ponieważ na początku też wynosił 0.

-Jaka zasadę należy tu zastosować?Uzasadnij odpowiedz.
Należy tu zastosować zasadę zachowania pędu która brzmi:
Całkowity pęd układu odosobnionego jest stały i nie ulega zmianie podczas dowolnych procesów zachodzących w układzie. Mimo że pęd poszczególnych elementów układu się zmienił całkowity pęd pozostał taki sam .

-Jaki pęd uzyskał chłopiec,a jaki łódka?
Chłopiec i łódka uzyskali taki sam pęd.

-Jaką szybkość uzyskała łódka?
mc*vc=mł*vł
vł=mc*vc/mł
vł=50*2/100
vł=1 m/s*kg
Łódka uzyskała pęd równy m/s*kg