Przypomnij sobie Hymn o miłosci z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian i porównaj z nim fragment Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (4,7-16; 18-21). Jaką wartość przypisuje się w tych wypowiedziach miłości? O jakiej miłości mówią?

1

Odpowiedzi

2009-11-14T15:06:04+01:00
Utwór ten jest przede wszystkim pieśnią pochwalną, a jednocześnie swoistą definicją miłości. Z treści hymnu wynika, że chodzi o miłość, która jest najwyższym i największym darem, niezbędnym do pełnego korzystania z charyzmatów/darów Ducha Świętego. Miłość jest tym "większym darem", który może być udziałem każdego z nas, jeśli się o niego postaramy. Okazuje się ona również niezbędnym fundamentem do tego, by złożyć prostą ofiarę. Miłość jest nieustająca, pełna i głęboka, poza tym jest wielką zaletą człowieka dojrzałego. Hymn kończy się pochwałą miłości. Miłość tak ogromnej...
2 5 2