Zad1 Narysuj wykres funkcji liniowej y = - ½x + 3
a) oblicz jej miejsce zerowe
b) podaj współrzędne punktów , w których wykres przecina oś x oraz oś y
c) Czy to funkcja rosnąca?malejąc ? stała?
d)dla jakich argumentów funkcja ma wartości dodatnie?
e) ---------------- | | ------------- ujemne ?
f) ----------------- | | ------------- mniejsze od 3?
g)Oblicz czy pkt A=(-5,-16), B = (7,9) należą do wykresu tej funkcji ?
h) Jaką wartość ma funkcja dla argumentu 6 ?
i) Dla jakiego argumentu wartość funkcji to 2 ?
j) Podaj wzór funkcji , której wykres jest równoległy do wykresu tej funkcji i przechodzi przez punkt P= (-2, 3)

2

Odpowiedzi

2009-05-06T17:40:17+02:00
Podaj mi strone i numer zadania z tego podrecznika
2009-05-06T18:28:20+02:00
A) x = 6
b) oś x -> (6,0)
oś y -> (0,3)
c) funkcja malejąca
d) x ∈ ( -∞ ; 6)
e) x ∈ ( 6 ; ∞ )
f) x ∈ ( 0 ; ∞ )
g) Podstawiamy współrzędne pkt do wzoru funkcji:
A -> -16 = 5 + 3 => -16 ≠ 8 Pkt A nie leży na powyższej prostej.
B -> 9 = -3,5 + 3 => 9 ≠ -0,5 Pkt B nie leży na powyższej prostej.
h) f(6) = 0
i) f(x) = 2, dla x = 2
j) Równoległy więc a jest takie samo.
y = - ½x + b
Podstawiamy współrzędne P:
3 = 1 + b => b = 2
y = - ½x + 2