Decyzjami mocarstw zebranych na kongresie wiedeńskim dokonano nowego podziału ziem polskich. Wymień nazwy nowych jednostek administracyjnych, które powstały po likwidacji Księstwa Warszawskiego:
a) ..................................................................................
b) ..................................................................................
c) ..................................................................................

2

Odpowiedzi

2009-11-14T15:07:04+01:00
A) Królestwo Polskie
B) Rzeczpospolita Krakowska
C) Zabór pruski

AD1
z większości ziem Księstwa Warszawskiego powstaje Królestwo Polskie pod panowaniem cara Aleksandra I, który koronuje się też na króla Polski.
AD2
Kraków wraz z najbliższymi okolicami zostaje ustanowiony wolnym miastem pod kontrolą trzech państw zaborczych.
AD3
Gdańsk i Wielkopolskę otrzymują Prusy, które na terenie Wielkopolski tworzą Wielkie Księstwo Poznańskie o bardzo ograniczonej autonomii.
2009-11-14T15:07:39+01:00
Wielkie ksiestwo Poznanskie
Krolestwo Polskie
Rzeczpospolita Polska (Krakow i okolice)