Odpowiedzi

2015-01-29T13:39:52+01:00
Polska po I wojnie światowej 
            W 1918 roku zakończyła się wojna światowa i jednocześnie dobiegł końca czas niewoli narodowej Polaków. Pierwsze lata niepodległości były bardzo ciężkie. Ostro zarysowały się symptomy kryzysu politycznego, a sytuacja państwa była katastrofalna. Dopiero ponad parlamentarny rząd Władysława Grabskiego uratował państwo od zapaści gospodarczej, wprowadzając w 1924r. mocną walutę: złoty polski. Polska powoli wychodziła z kryzysu ekonomicznego.
W 1926 roku, po przewrocie majowym, dzięki znajomością z prezydentem Ignacym Mościckim, do rządu jako minister przemysłu i handlu wszedł Eugeniusz Kwiatkowski.
Dzieciństwo i młodość
            Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski urodził się  30 grudnia 1888 roku w Krakowie w rodzinie inteligenckiej. Mając 10 lat, rozpoczął naukę w gimnazjum we Lwowie. Po czterech latach przeniósł się do Gimnazjum OO. Jezuitów w Rakowicach, zdobywając w nim świadectwo dojrzałości. Po maturze, w latach 1907-1910 był studentem Politechniki Lwowskiej na Wydziale Chemii Technicznej. W czasie studiów związał się z organizacjami działającymi na rzecz niepodległości Polski: Zetem i Zarzewiem. Po zakończeniu  studiów pracował jako stażysta w Gazowni Miejskiej we Lwowie.
Kariera zawodowa i polityczna 
Gdy wybuchła wojna młody chemik,  jako dyrektor zarządzał Gazownią Lubelską. W 1921r. objął stanowisko dyrektora technicznego w Państwowej Fabryce Związków Azotowych w Chorzowie. W 1926 r. z rekomendacji prezydenta, objął stanowisko ministra przemysłu i handlu w rządzie Kazimierza Bartla. Od 1935 do wybuchy II wojny pełnił funkcję wicepremiera.
Po wojnie komuniści odsunęli Kwiatkowskiego od działalności publicznej. Zajął się więc pracą naukową. Mając zakaz administracyjny pobytu w stolicy i na Wybrzeżu, zamieszkał  w Krakowie i tam zmarł 22 sierpnia 1974roku.
Budowa portu w Gdyni 
             Eugeniusz Kwiatkowski jest uważany za budowniczego portu w Gdyni propagatora  rozwoju polskiego handlu morskiego. Z racji, że Gdańsk decyzją traktatu wersalskiego ustanowiono samodzielnym tworem państwowym, Polska wykorzystując przyznane jej 140 km, postanowiła wybudować własny port w Gdyni. Projekt ten gorąco poparł Eugeniusz Kwiatkowski. Budowę rozpoczęto w 1920roku, w 3 lata później otwarto tzw. port tymczasowy. W kolejnych latach wykonano następne realizacje port towarowy, rybacki, pasażerski i stocznia. Od 1930 roku kursowała regularna linia pasażerska między Gdynią a Nowym Jorkiem.
 Port w Gdyni stał się najnowocześniejszym w Europie. Dzięki budowie portu gwałtownie wzrosła liczba mieszkańców; z małej rybackiej wioski w niespełna dwie dekady powstało nowoczesne miasto. Na początku budowy-osada liczyła nieco ponad 1000 mieszkańców, a w 1939 roku w Gdyni mieszkało 127tyś. Ludzi. Budowa portu dała pracę mieszkańcom Pomorza, jak i Polakom z całego kraju.
Poza budową portu Eugeniusza Kwiatkowskiego przyczynił się do powstania Polskiej Floty Handlowej i Dalekomorskiej Floty Rybackiej.
Ocena polityki Kwiatkowskiego
            Eugeniusz Kwiatkowski był zwolennikiem interwencjonizmu państwowego i stymulującej roli państwa w gospodarce. Włożył on niezaprzeczalnie ogrom wysiłku w odbudowę gospodarczą i polityczną międzywojennej Polski. Dzięki jego mądrym decyzjom stopniowo poprawiał się poziom życia ludności i wzrastały zarobki. Polska uniezależniła się od zdominowanego przez hitlerowców Gdańska, budując w Gdyni własny i jeden z największych portów bałtyckich.
 Zasługą ministra jest przede wszystkim budowa COP-u, a także rozwój budownictwa, transportu i łączności. Jego plan czteroletni odniósł sukces. Przypuszczalnie, mógł się także powieść plan piętnastoletni.
Eugeniusz Kwiatkowski z sukcesem realizował politykę etatyzmu. Przyspieszonemu rozwojowi gospodarczemu towarzyszyły jednak napięcia społeczne i polityczne przynoszące radykalizację nastrojów. W polityce zagranicznej nad Polską zbierały się czarne chmury. Nie udało się zapobiec zbliżeniu niemiecko- radzieckiemu. Gwarancje międzynarodowe okazały się bezużyteczne, o czym Polacy przekonali się we wrześniu 1939 roku.