Wypisz wszystkie środki stylistyczne z wiersza:

W swym najpiękniejszym, rozkwitniętym wieku,
Kiedy w nas miłość gorze najpłomienniej,
Oddawszy ziemi to, co jest w człowieku
Ziemskiego, Laura odeszła ode mnie.

Wzniosła się w niebo, żywo i wspaniała,
Stamtąd mną rządzi, pani moich wierszy.
Czemu mnie wreszcie nie obedrze z ciała
Ostatni dzień mój, w życiu nowym pierwszy?

Aby podobnie, jak myśli me za nią,
W ślad poszła dusza nędznego tułacza
I byłby koniec wszelkim narzekaniom.

Czas próżnej zwłoki jest czasem mej straty.
Tym większy ciężar przez to mnie przytłacza.
Byłoby umrzeć lżej przed trzema laty.

1

Odpowiedzi

2009-11-14T15:09:16+01:00
Epitety (np. najpiękniejszym wieku)
metafora, przenośnia (miłość oddaje ziemi co jest w człowieku)
pytanie retoryczne (Ostatni dzień mój, w życiu nowym pierwszy?)