1.Na podstawie akapitu 1. napisz co wyróżnia księge Hioba spośród innych ksiąg Biblii.
2.Dlaczego świadomość, że Hiob to postać fikcyjna, nie przeszkadza nam wierzyć w prawdę jego skarg?
3.Wypisz z akapitu 2. epitety dotyczące Hioba. Na jakiej zasadzie zostały one dobrane?
4.Jakie było zdaniem Anny Świderkówny, zamierzenie autora Księgi Hioba?
5.Jaką postawę powinni przyjmować ludzie wobec cudzego cierpienia? Odpowiedz na postawie akapitu 3.
6.Czym jest ostatnie zdanie akapitu 3.?
a)przestrogą
b)stwierdzeniem faktu
c)życzeniem
7.Z czym wiązali cierpienie Hioba jego przyjeciele?Odp na postawie akapitu 4
8.Na podstawie akapitu 5 napisz jaki wniosek błędnie wyciągają z cierpienia ludzie wierzący, a jaki niewierzący.
9.Na podstawie akapitu 5. odpowiedz na czym polega "dylemat Hioba"
10.Pod jakim warunkiem można zgodzić się na utożsamianie Hioba ze wszystkimi cierpiącymi w XXw.? odp na podstawie akapitu 6.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T15:33:29+01:00
1. Księgę Hioba spośród innych ksiąg wyróżnia to, że postawione w niej pytania o sens ludzkiego życia są zadane tak jasno, że wydawać by się mogło, iż niemal brutalnie.
2. Świadomość tego, że Hiob to postać fikcyjna nie przeszkadza nam wierzyć w prawdę jego skarg, ponieważ cierpienie jakie przechodzi, wydaje nam się być podobne do tego, jakiego sami czasem doświadczamy.
3. "Chory i opuszczony przez wszystkich nędzarz", "nieskazitelnie sprawiedliwy". Zostały one dobrane, aby go wywyższyć.
4. Pokazanie, jaką postawę może człowiek przyjąć wobec problemu zła i cierpienia.
5. Ponieważ słowa do niego nie docierają. lepsza jest sama obecność, aby cierpiący wiedział, że nie jest sam i ktoś go wspiera.
6. Przestroga.
7. Wiązali je z przekonaniem, że zgrzeszył i Bóg go karze. Radzili, aby z wielkim zapałem powrócił do Boga.
8. Wierzący nadal myślą, że wszelkie cierpienie lub choroba jest karą Boga. Niewierzący porzuciła Go i wybrali samotność, ponieważ sądzili, że jest on okrutny.
9. Nie wiedział, czy wierzyć w Boga dalej, czy opuścić Go, skoro poddał go takiemu cierpieniu.
10. Możemy przystać tylko wtedy, jeżeli obiecamy, że nie porzucimy Boga. Możemy oskarżać Go o okrucieństwo, ale nie odwracajmy się od niego.
52 4 52