Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-14T15:19:52+01:00
To napewno to ;) dasz najlepszą

Dylatacje w budynkach wznoszonych metodami tradycyjnymi
Dylatacja – to zaprojektowana przerwa (szczelina) w konstrukcji. Wprowadzana jest w celu umożliwienia niezależnej pracy poszczególnych części budowli. Ruch budowli może być spowodowany zmianami temperatury, wilgotności, obciążeniami. Dylatacja ma szerokość od kilku milimetrów do kilku centymetrów.
Dylatacja – jest to szczelina celowo utworzona w budynku lub jego elemencie. Wydzielone elementy, ich fragmenty samodzielnie przenoszą przewidywane obciążenia, odkształcenia i przesunięcia. Dylatacje dzieli się na:
• dylatacje konstrukcyjne – wydzielają fragmenty budynku stanowiące jednolitą całość pod względem statycznym. Stosowane są przy zmianie sposobu posadowienia, zmianie układu konstrukcyjnego budynku, dużych różnic w obciążeniach, przy znacznych wymiarach budowli w rzucie poziomym itp.;
• d. termiczne – mają za zadanie wyeliminowanie wpływu dużych naprężeń od odkształceń termicznych (rozszerzalność termiczna) poszczególnych fragmentów budynku. Elementy nagrzewane i chłodzone z jednej strony (np. dachy) mogą ulegać gięciu, a pręty nagrzewane nierównomiernie na końcach – skręcaniu;
• d. technologiczne – eliminują wpływ skurczu lub pęcznienia materiałów użytych do wykonania elementu budowli. Wg przepisów skurcz betonu np. uważa się za równoznaczny z obniżeniem temperatury o 15ºC. Żużlobeton, gips lub estrichgips ulegają pęcznieniu pod wpływem wilgoci. W obu przypadkach stosuje się szczeliny dylatacyjne, które zmniejszają obszary działania sił wewnętrznych;
• d. przeciwdrganiowe – mają zadanie eliminacji lub zmniejszenia wpływu drgań, wstrząsów itp. jednego elementu na drugi. Stosowane np. pomiędzy maszyną a jej fundamentem, posadzką a fundamentem maszyny wytwarzającej drgania (np. młot), między budynkiem a jezdnią o dużym natężeniu ruchu pojazdów, w rejonach trzęsień ziemi lub szkód górniczych
6 3 6
2009-11-14T15:20:29+01:00
A)konstrukcyjne , które są otwarte aż do zakończenia pierwszej
b) stałe, zmniejszające naprężenia spowodowane skurczem, zmianami termicznymi oraz nierównomiernym osiadaniem gruntu
4 3 4
2009-11-14T15:22:09+01:00
Przerwy dylatacyjne stosuje się w szynach kolejowych , w termometrach , w mostach, lotniskach, drutach telefonicznych, w bimetalach typu żelazko, czajnik,czujniki przeciwpożarowe
4 4 4