Uzupełnij zdania:
a) Na mocy konstytucji Królestwo Polskie zostało na wieczne czasy związa-ne z ...................................................... unią .....................................

b) Władcą Królestwa Polskiego miał być każdorazowy .................................., który miał pełnię władzy ............................ .

c) Pod nieobecność króla jego reprezentantem był ...........................................

d) Funkcję rządu wypełniała ...................................... oraz organ doradczy nazywany ................................................ .

e) Ustrój Królestwa Polskiego stworzony na podstawie konstytucji nazywa-my .........................................

f) Król mógł zwoływać i rozwiązywać sejm, składający się z ........................
i z ......................................................... .

2

Odpowiedzi

2009-11-14T15:53:55+01:00
A) związane z Litwą Unią Personalną/ na mocy postanowień Unii Lubelskiej
e_konstytucjonizm
2009-11-14T15:54:58+01:00
A) Na mocy konstytucji Królestwo Polskie zostało na wieczne czasy związane z Litwą unią Obojga Narodów.