Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-14T15:36:57+01:00
Najbardziej spodobało mi się wydarzenie kiedy Danuśka ratuje Zbyszka od śmierci.Rycerz został skazany na ścięcie głowy mieczem za to, że napadł z kopią na posła Zakonu Krzyżackiego. Od tragedii ocalił Lichtensteina Powała z taczewa, który powstrzymał kpię Zbyszka. Gdy rycerz siedział w więzieniu, Macko starał się uratować bratanka od kary śmierci. Nie udało mu się jednak tego uczynić, a co gorsza podczas podróży do Malborka zostaje ciężko ranny. Ma grot w płucach i grozi mu śmierć. Bohaterskiemu rodowi z Bogdańca grozi wymarcie, ponieważ żaden z nich nie ma potomstwa, a obojgu grozi śmierć. Kiedy nadchodzi dzień egzekucji, a Zbyszko wchodzi na miejsce straceń, gdzie czeka już na niego kat, z tłumu ludzi wyłania się Danuśka, zarzuca Zbyszkowi na głowę białą chustkę - symbol czystości, niewinności i wykrzykuje " Mój Ci on jest...Mój!! "Okazuje się, że to stara tradycja staropolska i należy oddać Zbyszka Danuśce. W ten sposób zostaje on uratowany od śmierci. Według mnie jest to najbardziej interesujące wydarzenie z książki "Krzyżacy" .

pozdrawiam .. ;)
84 4 84
2009-11-14T15:46:03+01:00
15 lipca 1410 na polu pod Grunwaldem była jedna z największych bitew między Krzyżakami pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha, a połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i oddziałami czeskimi pod wodzą Władysława Jagiełły i litewskiego księcia Witolda. Zwyciężyli Polacy i ich sprzymierzeńcy. Zginął w niej, obok znacznej liczby Krzyżaków, wielki mistrz zakonu. Bitwa zapoczątkowała zmierzch potęgi zakonu.

Przebieg bitwy:
Przygotowania do wojny z Zakonem Krzyżackim rozpoczęły się w 1409 roku. W 1410 oddziały Korony przeprawiły się przez Wisłę koło Płocka, a następnie połączyły się z wojskiem litewskim dowodzonym przez księcia Witolda. Król polski Władysław Jagiełło dowodził z oddali. W trakcie bitwy nakazał jeździe litewskiej pozorowany odwrót dzięki czemu chorągwie krzyżackie opuściły dogodna pozycję. Ciężka jazda ugrzęzła w podmokłym terenie po czym ostatecznie dała się okrążyć. Zakon krzyżacki poniósł klęskę. Wojna zakończona w 1411 r.
42 3 42